Pišem ti pismo

← Povratak

Dopisnice, razglednice, čestitke, ...

Dopisnice

Razvojem industrije i industrijskog društva krajem 18. i tijekom 19. stoljeća povećava se potreba za slanjem informacija u poslovne svrhe što uvjetuje ubrzavanje poštanskog prometa.

Prethodnice dopisnica su pruske tiskane karte (od 1865.) kojima su najavljivani posjeti trgovačkih zastupnika. Njihovo ime kasnije postaje poštanski list ili korespondentna karta dok se službeni naziv, dopisnica, uvodi 1869. godine.

Dopisnica je tanak list višeslojnog papira ili kartona definiranih dimenzija i male težine s ispisanim kraćim tekstom pošiljatelja dostupnim svakome i uvode se zbog jednostavnijeg slanja kratkih poruka te ekonomske isplativosti.

1.
1a.
2.
2a.
3.
3a.
4.
4a.
5.
5a.
6.
6a.
7.
7a.
8.
8a.

Slikovna dopisnica, poslana 16. srpnja 1870. godine i s malenom ilustracijom na adresnoj strani, smatra se prethodnicom razglednice.

Pozdravne dopisnice

Pozdravne dopisnice su razglednice na čiju se poleđinu upisuje adresa primatelja dok se s prednje strane nalaze ilustracije s natpisima i pozdravima.

Pozdravne dopisnice s istarskim motivima proizvodili su njemački nakladnici, a najčešće su one iz razdoblja od 1891. do 1896. Adrese se nalaze na adresnoj strani, u prostoru namijenjenom isključivo tome, dok ilustracije na drugoj strani prikazuju jedan ili više glavnih motiva mjesta ili teme povezanih dekorativnim elementima.

Najčešće su tiskane tehnikom litografije ili kromolitografije.

1.
1a.
2.
3.
3a.
4.
4a.
5.
5a.
6.
6a.

Ilustrirane dopisnice

Ilustrirane dopisnice su razglednice na čijoj se poleđini upisuje adresa primatelja dok se s prednje strane na trećini, polovini ili gotovo cijeloj slikovnoj strani nalazi ilustracija.

Razlikujemo stariji tip s dugom adresom na poleđini i noviji tip s ilustracijom na prednjoj strani te adresnom stranom na koju se upisuje i poruka. Najčešće su tiskane tehnikom svjetlotiska, a nastaju u razdoblju od 1897. do 1908. i kasnije.

1.
1a.
2.
2a.
3.
3a.
4.
4a.
5.
5a.

Fotodopisnice

Prilika da i fotoamateri naprave svoje fotodopisnice došla je izumom fotopapira u obliku dopisnice krajem 19. stoljeća. Fotografija na fotodopisnici bila je reportažnog ili dokumentarnog karaktera, a na adresnoj se strani nalazila duga adresa. Takve fotodopisnice nastajale su u ograničenim serijama i danas su rijetke i skupocjene. Profesionalni fotografi i fotografski atelijeri razvijali su fotodopisnice u većim serijama ili prema narudžbama izdavačkih kuća.

Razglednice

Razglednica je dopisna poštanska karta sa slikom, fotografijom, crtežom, reklamom i sl. na poleđini.

Prve razglednice objavljuju se 1870.-ih godina. Razvoj fotografije i tiskarskih tehnika, putničkog prometa – putovanja u zdravstvene i obrazovne svrhe te turizma pridonio je procvatu industrijske proizvodnje razglednica.

Ilustracija na prednjoj strani (avers) najčešće sadrži otisnuto ime mjesta ili drugi natpis, dok se na stražnjoj strani (reversu) nalaze oznake plaćanja usluge, poštanski žigovi i adresa kao i oznake izdavača, tiskara, nakladnika i sl.

Za razliku od dopisnica, razglednice su predviđene za slanje osobnih poruka.

1.
1a.
2.
2a.
3.
3a.
4.
4a.
5.
5a.
6.
6a.
7.
7a.
8.
8a.
9.
9a.
10.
10a.
11.
11a.
12.
12a.
13.
13a.
14.
14a.
15.
15a.
16.
16a.
17.
17a.
18.
18a.

 

Fotorazglednice

Fotografije razvijene na fotopapiru koje na poleđini imaju revers namijenjen poštanskoj uporabi nazivaju se fotorazglednice. Najčešći motivi su obiteljski portreti, ali i vedute, panorame i sl. Razvojem fotorazglednica fotografima je omogućena izrada razglednica za poštansko slanje.

1.
1a.
2.
2a.
3.
3a.
4.
4a.

Čestitke

Čestitka je stilizirana dopisnica s prigodnom slikom i tekstom.

Kao i razglednica, čestitka je svoj procvat doživjela krajem 19. i početkom 20. stoljeća razvojem industrije, prometa, i turizma.

Sredinom 19. stoljeća pisane su i slane brojne čestitke s raznovrsnim motivima koje su najčešće zamijenile čestitanje božićnih i novogodišnjih blagdana kao i tradiciju usmenog čestitanja.

Prva je božićna čestitka izrađena 1843. godine kao trodijelna kompozicija s prikazima obiteljske scene proslave Božića, tekstom čestitke Sretan Božić i Nova godina i bočno s prikazima darivanja hrane siromašnima. Kao što je to bio slučaj i s dopisnicama i razglednicama, slanje čestitki ubrzo je prihvaćeno i rašireno, a nakon razvoja tehnike umnažanja, poprimilo je gotovo epske razmjere sve do 21. stoljeća kada se postupno zamjenjuje slanjem elektroničkih čestitki, elektroničke pošte i SMS porukama.

1.
1a.
2.
2a.
3.
3a.
4.
4a.

← Povratak