Pišem ti pismo

← Povratak

Pišem ti pismo

Izložba / virtualna izložba
Autori: Ivan Smoljan, Maja Zidarić Pilat
Priprema građe: Adriana Putinja
Fotografije: Adriana Putinja, Marko Cerovac
Lektura: Martina Šajina Ivetić
Korektura: Adriana Putinja
Grafičko oblikovanje i priprema izložbe, virtualne izložbe i plakata: Intuo / Pazin
Izrada virtualne izložbe: e-computing / Tinjan
Tehnički postav izložbe: djelatnici Muzeja grada Pazina, Dominik Ujčić,
Vedran Pilat, Petar Putinja
Tisak plakata i deplijana te izrada panoa: DCT / Pula


Muzej grada Pazina, Pazin, 2020.

Izložba je realizirana uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija
Republike Hrvatske i Grada Pazina te sredstvima Muzeja grada Pazina.